Denuncia Ciudadana | yalla ya!

Denuncia Ciudadana

Denuncia Ciudadana היא אפליקציית מובייל שפותחה מתוך יוזמה של המפקח הכללי על המחוז הפדרלי במקסיקו סיטי, ככלי עזר לאזרחים ובמסגרת התוכנית למאבק ומניעת שחיתות.
באמצעות האפליקציה הזו ניתן להעביר תלונה כנגד עובדי ציבור שמציגים התנהגות או פעילות מושחתת
לכל קובלנה ניתן להוסיף: טקסט, תמונה, וידאו או קובץ אודיו.

Skip to content